KITAI KIKAKU 北井企画

news

Artexpo New York 2021

artexpony2021_invitationdm


 


Artexpo New York 2021

October 29-31 at Pier 36, Manhattan’s new destination for art. 
 
KITAI KIKAKU 
Booth No.S501
 
Artists:
Mizuho Koyama, Junzo Yuki, Ryo Soma, Marina, Miyuki Kida, Keiho Sasaoka, Noboru Sotoyama, Suguru Konagai, 
Yuki Hikokawa, Waku Matsumoto, Shota Nagase, Kayoko Bird, Chikako Rosy, Saori Masuda, Shinichi Nakata
Tsuyoshi Wakabayashi, Yu Hikage, Kunio Abe, Mimi Ito, Shinzan Kurihara, Hiroko Ikegami, Mieko Aoki, Mari Fujita