GALLERY KITAI 北井画廊

projects

Houston Fine Art Fair 2014

hfaflogo-print2
 

 Gallery KITAI participates in Houston Fine Art Fair 2014.


Booth # 316


Artists

Mizuho KOYAMA,  Reiko TSUNASHIMA,  Uro SHINOMIYA,  Miwako NAGAOKA
Tokyu OSHIO,  Michiyoshi DEGUCHI,  Saumu KUNISADA,  Sayumi KUDO1234567