GALLERY KITAI 北井画廊

projects

Affordable Art Fair Hamburg 2014

13 – 16 November 2014, Hamburg Messe

KITAI stand E-03

Artists:

Mizuho KOYAMA

Reiko TSUNASHIMA

Fumie ONUKI

Masaki MATSUSHITA

Munekatsu MIZUNAGA

Aya NISHINOIRI

Hiroko ODA

Chiko TAKEI

Rikizou KAWAKAMI

Yoichiro KAMEI

Mikiko TOMITA

Ikuko ANDO

Taka MASU


12354