GALLERY KITAI 北井画廊

projects

Affordable Art Fair Hamburg 2016

Thu. 10 – Sun 13. Nov. 2016
at Hamburg Messe
KITAI booth # C 3

Artists
Mizuho Koyama
Sayumi Kudo
Fumie Onuki
Chiko Takei
Kaori Tsubouchi
Reiko Tsunashima
Uro Shinomiya

more

Houston Art Fair 2016

HAF_logo_blk-1
 

Gallery KITAI will participate in Houston Art Fair 2016.
Sep.29 – Oct. 2, 2016
at Silver Street Event Space

Artists: Kunio Abe, Michiyoshi Deguchi, Mizuho Koyama, Sanmu Kunisada, Miwako Nagaoka, Reiko Tsunashima, Makiko Tonuma, Fumie Onuki, Uro Shinomiya, Tatsuji Masuda, Isuzu Shikata, Junzo Yuki, Kimika Segawa, Kyoko Tsutsui

more