KITAI KIKAKU 北井企画

projects

Affordable Art Fair Amsterdam 2017

aafams2017Affordable Art Fair Amsterdam 2017
2-5 November 2017
at the Kromhouthal

KITAI KIKAKU  Booth #D6

Artists
Sogen Chiba, Reiko Tsunashima,
Mizuho Koyama, Fumie Onuki, Chiko Takei, Masaki Matsushita,
Uro Shinomiya, Kaori Tsubouchi,
Yuya Kato


IMG_9505IMG_2747