GALLERY KITAI 北井画廊

projects

Affordable Art Fair Hamburg 2015

Affordabe Art Fair Hamburg 2015
19-22, Nov. 2015
at Hamburg Messe (Germany)

Artists
Mizuho KOYAMA, Reiko TSUNASHIMA, Fumie ONUKI, Masaki MATSUSHITA, Munekatsu MIZUNAGA,
Aya NISHINOIRI, Hiroko ODA, Shunsei SAIJO
Yukiharu SUGIMOTO, Chiko TAKEI, Kaori TSUBOUCHI
Yoichiro KAMEI, Mikiko TOMITA, Aimi YAMAGUCHI, Takehito TAKEDA

more

Houston Fine Art Fair 2015

hfaflogo-webHouston Fine Art Fair 2015
9 – 12 September 2015
at NRG Center

Artists
Kunio ABE,  Michiyoshi DEGUCHI,  Mizuho KOYAMA,  Sanmu KUNISADA,  Mariko MATSUMIYA,  Yuko MIURA,  Fumie ONUKI,
Chiko TAKEI,  Reiko TSUNASHIMA,  Uro SHINOMIYA,  Junichi IKEDA   +Hanshi Project


 
more