GALLERY KITAI 北井画廊

projects

Affordable Art Fair Hamburg 2016

Thu. 10 – Sun 13. Nov. 2016
at Hamburg Messe
KITAI booth # C 3

Artists
Mizuho Koyama
Sayumi Kudo
Fumie Onuki
Chiko Takei
Kaori Tsubouchi
Reiko Tsunashima
Uro Shinomiya

more