GALLERY KITAI 北井画廊

news

「見る、知る、感じる──現代の書」“Contemporary SHO—See, Know and Feel Today’s Calligraphy”

uenoartistproject2018_flier上野アーティストプロジェクト2018
「見る、知る、感じる──現代の書」
Ueno Artist Project 2018
“Contemporary SHO—See, Know and Feel Today’s Calligraphy”

2018年11月18日(日)~2019年1月6日(日)
November 18 (Sun), 2018 – January 6 (Sun), 2019

出品作家
秋山和也(謙慎書道会)
大橋洋之(謙慎書道会)
金敷駸房(創玄書道会)
菊山武士(産経国際書会)
鈴木響泉(朝聞書会)
千葉蒼玄(書道芸術院)

Artists
AKIYAMA Kazuya (Kenshinshodokai)
OHASHI Hiroyuki (Kenshinshodokai)
KANASHIKI Shinbo (Sogenshodokai)
KIKUYAMA Tsuyoshi (Sankeikokusaishokai)
SUZUKI Kyosen (Chobunshokai)
CHIBA Sogen (Shodogeijutsuin)