KITAI KIKAKU 北井企画

news

Affordable Art Fair Amsterdam 2017

aafams2017Affordable Art Fair Amsterdam 2017
2-5 November 2017
at the Kromhouthal

KITAI KIKAKU  Booth #D6

Artists
Sogen Chiba, Reiko Tsunashima,
Mizuho Koyama, Fumie Onuki, Chiko Takei, Masaki Matsushita,
Uro Shinomiya,
Kaori Tsubouchi,
Yuya Kato